DNY PRÁVA 2017. Část VII. - Reforma civilního procesu

Petr Lavický (ed.), Jiří Valdhans (ed.), Eva Dobrovolná (ed.)
Anotace

Civilní sporné řízení je v současné době upraveno v občanském soudním řádu č. 99/1963 Sb. Tento předpis vznikl v jiných společensko-politických poměrech a byl původně založen na dnes nepřijatelném ideologickém pojetí. Po celé řadě novel, jež byly přijímány postupně po roce 1989, je občanský soudní řád dnes zcela nepřehledný a v řadě ohledů nevyhovující předpis, jenž deformuje či zcela postrádá úpravu řady klasických institutů civilního sporného procesu a jemuž chybí jakákoliv koncepce. Reforma civilního procesu je z tohoto hlediska nevyhnutelná. V souladu s tím byl také v průběhu letošního léta dokončen věcný záměr civilního řádu soudního, v němž je vytyčen směr, jímž by se budoucí úprava měla vydat. Konference se bude zabývat nejen podněty vyplývajícími z tohoto věcného záměru, ale také palčivými problémy současné úpravy a možnostmi jejich překonání. Vítaným obohacením budou příspěvky, v nichž bude představena zahraniční zkušenost s reformou civilního procesu. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8989-1
Počet stran 96
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Podobné publikace