Dny práva 2016. Část IV – Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Vladimír Týč (ed.), Dana Ondrejová (ed.), Jiří Valdhans (ed.), David Sehnálek (ed.)
Anotace

Sekce je zaměřena na vliv práva Evropské unie na českou úpravu nekalé soutěže a ochrany před nekalými soutěžními praktikami. Příspěvky jsou zaměřeny na otázku správné implementace unijních směrnic a praktické problémy spojené s aplikací takto přijaté právní úpravy. Vítány jsou příspěvky analyzující judikaturu českých soudů. Možný je též komparativní přístup s přístupy v jiných členských státech. Prostor je věnován též teoretickým otázkám významu této úpravy, koncepčnímu přístupu a vhodnosti regulace právem Evropské unie.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8555-8
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace