COFOLA 2018. Část II. - Peníze, měna a právo

Sabina Pazderková (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Peněžní a měnové vztahy jsou typicky předmětem velmi komplexní a silné právní regulace, s níž se většina z nás setkává na každém kroku. S vyvíjející se společností se ruku v ruce vyvíjí i peněžní a měnové vztahy, jejichž právní úprava čelí novým výzvám. V rámci sekce „Peníze, měna a právo“ se zaměříme na tuto velmi širokou oblast právních vztahů. Účastníci sekce se mohou zaměřit např. na problematiku regulace měny či kryptoměn, na právní aspekty měnové politiky centrálních bank či integraci v rámci měnových unií, ale i na otázky související s „penězi“ státu, jako např. problematiku veřejných rozpočtů či otázky dohledu a regulace úvěrových institucí. Zvolené téma sekce je dostatečně široké, aby pokrylo obě základní části finančního práva, tj. část nefiskální i fiskální, ale vítány jsou i příspěvky z jiných právních odvětví (např. trestné činy týkající se peněz a měny, soukromoprávní platební instituty, atd.).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9006-4
Počet stran 144
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace