COFOLA 2018. Část V. - Čas v soukromém právu

Matěj Dobeš (ed.), Lukáš Hadamčík (ed.), Markéta Selucká (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Fenoménem času se v lidské historii od nepaměti zabývá řada vědních disciplín jak humanitních, tak přírodovědných (mezi nimi např. horologie nebo chronologie). V právu čas představuje jednu z nejdůležitějších objektivních právních skutečností. Problematikou času se zabývá rovněž občanský zákoník, jenž obsahuje obecnou úpravu významu času a dále úpravu promlčení a prekluze. Nová úprava promlčení přinesla řadu teoretických, ale též praktických otázek, jimž je třeba věnovat pozornost. Krom této úpravy však občanský zákoník pracuje s časem v podobě dob a lhůt také na mnoha místech zvláštní části. Některé právní předpisy obsahují zvláštní úpravu promlčení (např. § 70 a § 71 směnečného zákona). Bez zajímavosti nejsou ani procesní lhůty v civilním procesu (který se soukromým právem funkčně souvisí). Účastníkům sekce se tudíž nabízí široký prostor pro zaměření témat svých příspěvků souvisejících s oblastí, jíž se ve své vědecké práci věnují. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9063-7
Počet stran 208
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace