Dny práva 2016. Část II – Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy)

Petr Mrkývka (ed.), Damian Czudek (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Daně z příjmů představují významný prvek daňových soustav všech moderních států a jejich právní regulace představuje složitý legislativní problém. V roce 1927 proběhla v tehdejším Československu zásadní reforma přímých daní, jejíž právní úprava dala základ modernímu daňovému právu a je významným inspirativním zdrojem i pro současné legislativní práce nad novým zákonem o daních z příjmů. Po 25 letech by tak mělo dojít k rekodifikaci jednoho z pilířů současné daňové soustavy České republiky. Jednání v sekci se zaměřilo na stěžejní instituty právní regulace daní z příjmů, problémy jejich úpravy a reálného fungování. Cílem sekce nebylo jen pouhé připomenutí obou reforem (1927 a 1992), ale především napomoci tvůrcům nové úpravy v jejich nelehkém úkolu. Sekce byla realizována ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8553-4
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace