Dny práva 2016. Část X – Meze a možnosti inspirace trestního řízení angloamerickými prvky

Marek Fryšták (ed.), Milana Hrušáková (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Sbližování angloamerické a evropské právní kultury v posledních desetiletích se nevyhýbá ani trestnímu právu. Typickými příklady již existujících jsou dohoda o vině a trestu, prohlášení o dopadech do života oběti, posilování průlomů do zásady legality zaváděním nových prvků zásady oportunity atd., ze zvažovaných např. prohlášení o vině a trestu či zvyšování nároků na aktivitu obhajoby. V souvislosti se zaváděním těchto institutů vždy vyvstávají otázky, do jaké míry je nutno upravovat je našemu právnímu prostředí, vycházejícímu z poměrně dlouhé a velmi odlišné historické kontinentální tradice, a do jaké míry tyto úpravy kolidují s jejich původní podstatou a účelem. Tato sekce se proto zaměřuje na úvahy de lege lata i de lege ferenda ve vztahu k těmto současným i potenciálním budoucím institutům, zejména k vhodnosti a účelnosti jejich zavádění, problémům, které představují pro soulad se současným systémem, faktorům, které by měl zákonodárce při tomto převádění zvažovat, jakož i k úvahám o budoucnosti sbližování kontinentální a angloamerické právní kultury v oblasti trestního práva.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8561-9
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace