COFOLA 2018. Část VII. - Památková péče v právních vztazích

Ivana Průchová (ed.), Radek Dřevěný (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Ochrana památkového fondu jako součásti národního kulturního pokladu České republiky a jako součásti evropského a světového kulturního dědictví je předmětem dlouholeté široké odborné diskuse specialistů řady oborů, které se na realizaci památkové péče podílejí. Vyústěním této dlouholeté odborné diskuse se stal zcela nově koncipovaný vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu, který byl však v červenci 2017 zamítnut ve 3. Čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. 
Cílem sborníku je navázat na dosavadní výsledky této odborné diskuse, zhodnotit nejen vývoj, současný stav a perspektivy právní úpravy na úseku památkové péče z pohledu veřejného i soukromého práva na úrovni národní, evropské i mezinárodní, ale věnovat pozornost i aktuálním aplikačním problémům. A to jak z pohledu všech v úvahu přicházejících subjektů, tak z pohledu koncepčních, administrativních, majetkoprávních, evidenčních, ekonomických a sankčních prostředků. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9088-0
Počet stran 168
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace