COFOLA 2018. Část VI. - Permanentní reforma trestního řízení (koncepční a nekoncepční změny na půdě trestního práva procesního)

Marek Fryšták (ed.), Dominik Fojt (ed.), Marcela Lukášová (ed.), Zdeněk Jiří Skupin (ed.)
Anotace

Diskuse o potřebě proměny a přizpůsobení trestního řízení potřebám moderní demokratické společnosti založené na úctě k právům a svobodám člověka, ale i fakticitě aktuálních vývojových trendů v oblasti kriminality, nás provázejí více než čtvrt století (chtělo by se až říci, že od nepaměti). Za tu relativně krátkou dobu urazila úprava trestního řízení poměrně dlouhou cestu, na které docházelo k celé řadě dílčích změn, z nichž některé můžeme bez ostychu označit za bouřlivé (za všechny připomeňme tzv. velkou novelu trestního řádu z roku 2001), jiné za klidnější, avšak neméně významné (např. postupné posilování postavení poškozeného a oběti v trestním řízení nebo zavádění tzv. odklonů). 
Tyto proměny trestního práva procesního postupně formovaly jeho současnou podobu, kterou lze v jejich světle vnímat jako výsledek soupeření celé řady rozličných dotčených základních práv a zájmů, tendencí či názorových proudů. Na sklonku druhé dekády tohoto století je však zřejmé, že se před námi nachází onen pomyslný velký krok do neznáma (byť kostky ještě nejsou vrženy), představovaného postupně se utvářejícím konceptem nového trestního řádu a s ním i nové podoby trestního řízení. V takové chvíli je záhodno – možná více než jindy – bilancovat současnou podobu trestního procesu a zamyslet se jak nad změnami, které trestní řízení v období posledních pětadvaceti let přiblížily moderním vývojovým trendům, tak i nad těmi, které i přes veškerý potenciál daná očekávání nesplnily. Konečně právě z těchto úvah mohou následně vzejít návrhy pro účinnější a efektivnější trestní řízení. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9070-5
Počet stran 194
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace