COFOLA 2019. Část III. – Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva

Eva Brucknerová (ed.), Marek Fryšták (ed.), David Čep (ed.), Jan Malý (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Trestní právo je odvětví relativně svébytné a samostatné. Již z jeho subsidiární podstaty však plyne nutnost čilé interakce s jinými právními odvětvími, jimž poskytuje ochranu. V trestněprávních předpisech se tak lze setkat s řadou pojmů a institutů, které nemají svůj původ v trestním právu, a přeci s nimi trestní právo pracuje či jsou pro jeho řádnou a účinnou aplikaci zcela kruciální. Tento proces je obousměrný, a tak samozřejmě i v mimotrestních odvětvích nacházíme pojmy a instituty, které mají svůj původ v trestním právu.
 
Tato sekce je proto zaměřena na ty příspěvky, které se věnují buďto institutům či konceptům, jež jsou v trestní právu výlučné, a to ze systematického hlediska (dopady a důsledky této výlučnosti v trestním právu a právním řádu jako celku), anebo které naopak zkoumají průniky trestního práva s jinými právními odvětvími. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9390-4
Počet stran 418
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace