Dny práva 2018. Interakce práva a ekonomie

Eva Tomášková (ed.), Damian Czudek (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Cílem sekce Katedry finančního práva a národního hospodářství v rámci konference Dny práva 2018 je umožnit prezentaci výsledků vědecké činnosti a mezioborovou diskusi mezi zástupci akademické obce, odborníky z praxe a doktorskými studenty na téma vztahu práva a ekonomie a jejich didaktiky. Každý z účastníků sekce, který se ve své praxi ať již vědecké nebo pedagogické setkává jak s ekonomikou, tak právem, zde může nalézt nová řešení otázek týkajících se prolínání těchto oblastí. 
 


Tematické zaměření:Didaktika práva pro ekonomy × Didaktika ekonomie pro právníky


Finanční právo z pohledu práva a ekonomie


Analýza dopadů práva, hodnocení dopadů regulace (Aplikace ekonomické analýzy práva na konkrétní téma českého a evropského práva)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9327-0
Počet stran 260
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace