Dny práva 2018. Interakce práva a ekonomie

Eva Tomášková (ed.), Damian Czudek (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Cílem sekce Katedry finančního práva a národního hospodářství v rámci konference Dny práva 2018 je umožnit prezentaci výsledků vědecké činnosti a mezioborovou diskusi mezi zástupci akademické obce, odborníky z praxe a doktorskými studenty na téma vztahu práva a ekonomie a jejich didaktiky. Každý z účastníků sekce, který se ve své praxi ať již vědecké nebo pedagogické setkává jak s ekonomikou, tak právem, zde může nalézt nová řešení otázek týkajících se prolínání těchto oblastí. 
 


Tematické zaměření:Didaktika práva pro ekonomy × Didaktika ekonomie pro právníky


Finanční právo z pohledu práva a ekonomie


Analýza dopadů práva, hodnocení dopadů regulace (Aplikace ekonomické analýzy práva na konkrétní téma českého a evropského práva)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9327-0
Počet stran 260
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace