Dny práva 2017. Část IV. Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová (ed.), Klára Drličková (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Unijní úprava mezinárodního práva soukromého není statickým souborem norem. Kromě přijímání nových aktů přispívá k jejímu vývoji zejména judikatura Soudního dvora. V nedávné době byla přijata dvě nová nařízení týkající se majetkových poměrů mezi manžely a registrovanými partnery, bylo novelizováno nařízení o drobných nárocích. Do oblasti evropského mezinárodního práva soukromého zasahuje i nové a hojně diskutované nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Sekce bude proto věnována aktuální otázkám v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého. Vítány jsou příspěvky věnující se analýze nových předpisů i otázkám stávající právní úpravy, které nejsou dosud uspokojivě vyřešeny. Příspěvky mohou být věnovány analýze aktuální judikatury Soudního dvora i národních soudů týkající se norem evropského mezinárodního práva soukromého.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8956-3
Počet stran 135
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Poznámka
Název česky: Dny práva 2017

Podobné publikace