Dny práva 2018. Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů

Lukáš Potěšil (ed.), David Hejč (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Sborník je zaměřen na procesní otázky nové právní úpravy řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb. Příspěvky se zaměřují na procesní otázky řízení o přestupcích, a to nejen z pohledu správních orgánů, ale také dotčených osob (obviněných) a ochrany jejich práv, jakož i požadavků správních soudů a judikatury, přibližují i procesní aspekty správního trestání, včetně navazujícího soudního přezkumu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9326-3
Počet stran 326
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace