DNY PRÁVA 2017. Část I. - Právo a jazyk

Miloš Večeřa (ed.), Jiří Valdhans (ed.), Terezie Smejkalová (ed.)
Anotace

Název anglicky: DAYS OF LAW 2017. Law and Language

Vztah práva a jazyka má celou řadu podob: od studia právního jazyka jako jazyka sdělování práva, přes analýzy právního diskursu až po analýzy práva jako jazyka svého druhu. Je to především právní filosofie a právní teorie 20. století, které tyto vztahy mezi právem a jazykem začaly blíže zkoumat. Sekce se zaměří na problematiku těchto (a nejen těchto) vztahů práva a jazyka. Vítány jsou tedy příspěvky, které se budou těmito otázkami zabývat, a to například v rámci některé z následujících oblastí: • právní jazyk jako (odborný) jazyk právního sdělování, • analýza právního diskursu, • vyprávění (narativy) v právu, • právo jako jazyk. Vítány jsou také příspěvky, které se budou zabývat v české právní teorii tradičnějším aspektem práva a jazyka, a sice problematikou právní interpretace. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8988-4
Počet stran 110
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace