COFOLA 2018. Část I. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

Radim Charvát (ed.), Pavel Koukal (ed.), Jarmila Pokorná (ed.), Eva Tomášková (ed.), Eva Večerková (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Sekce se obsahově soustřeďuje na problematiku práv, která jsou využívána především při podnikatelské činnosti a slouží k identifikaci a ochraně podnikatelů i jejich výrobků a služeb. Pozornost proto bude zaměřena na firemní právo a označování podnikatelů, kteří nemají firmu, právní úpravu ochranných známek a chráněných zeměpisných označení a označení původu. Tato problematika úzce souvisí s nekalou soutěží a je důležitá i pro propagaci a marketing. Sekce se proto nezaměřuje jen úzce na otázky výkladu a aplikace příslušných právních norem, ale chce postihnout i mimoprávní, zejména ekonomické souvislosti. V obsahovém zaměření příspěvků očekáváme, že se účastníci soustředí na vzájemné souvislosti a přesahy v právní úpravě jednotlivých práv (např. souvislost firmy, ochranné známky a nekalé soutěže).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9005-7
Počet stran 114
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace