COFOLA 2019. Část I. – Jednostranná právní jednání

Matěj Dobeš (ed.), Lukáš Hadamčík (ed.), Markéta Selucká (ed.), Nelly Springinsfeldová (ed.), Štěpán Richter (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Jednostranná právní jednání zaujímají v systému soukromého práva zásadní postavení. V závazkovém právu představují výjimečný důvod vzniku závazků, zásadní úlohu však sehrávají zejména při změně či zániku závazků. Nabízí se tak řada dílčích témat k diskuzi:od témat zcela obecných (např. výklad jednostranných právních jednání, otázka jejich účinnosti, platnosti, promlčitelnosti či převoditelnosti práva na jejich učinění) po témata více specifická (např. problematika nepřikázaného jednatelství či konkrétní důvody zániku typových závazků). Pozornost lze věnovat i takovému jednostrannému jednání, které tradičně nepovažujeme za jednání právní, nebo jehož povaha se může jevit jako sporná (např. splnění dluhu nebo oznámení o postoupení pohledávky). V sekci se zaměříme též na jednostranná právní jednání nacházející se v právu pracovním (např. vnitřní předpisy, změna či skončení základního pracovněprávního vztahu).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9388-1
Počet stran 154
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace