Dny práva 2017. Část VIII. Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy

Lukáš Potěšil (ed.), David Hejč (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Název anglicky: Days of Law 2017

Téma sekce je zvoleno s ohledem na novou hmotněprávní (ale i procesní) úpravu účinnou v České republice od 1. 7. 2017. Ta je představována předevšém zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V rámci sekce by měly být prezentovány příspěvky obecně poukazující na reformu této části správního trestání a přiblížení jejích vystupů. Jádrem by měly být příspěvky zabývající se hmotněprávní problematikou přestupků, tedy vymezení přestupku, základy odpovědnosti za přestupek, zánik odpovědnosti za přestupek, správní tresty a jejich druhy, jakož i jiné související hmotněprávní aspekty, přičemž se očekává zaměření se na změny, k nimž vlivem nové právní úpravy došlo. V rámci zahraničních příspěvků a vystupujících jsou vítány příspěvky poukazující na tamní přístupy k problematice správního trestání a jeho právní úpravy po stránce hmotněprávní, včetně systémových otázek a vazeb k trestání soudnímu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8955-6
Počet stran 321
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace