Dny práva 2016. Část III – Karel Engliš, zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství

Jiří Blažek (ed.), Miloš Večeřa (ed.), Jiří Valdhans (ed.), Martin Hapla (ed.), Tatiana Machalová (ed.), Johan Schweigl (ed.)
Anotace

Karel Engliš je významnou osobností prvorepublikové vědy a politiky. Jeho dílo si připomínáme v souvislosti s 55. výročím úmrtí a současně i u příležitosti 90 let od vzniku Národní banky československé. Sekce je zaměřena jednak na prezentaci poznatků z bádání Englišovy práce a jejího přínosu pro současnost, na vývoj, současný stav a tendence v interakci práva a ekonomie, a to včetně otázek spojených s ekonomickou analýzou práva.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8554-1
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace