Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level

Aleš Karmazin, Filippo Costa-Buranelli, Yongjin Zhang a kol.
Anotace

Publikace se zabývá tzv. anglickou školou mezinárodních vztahů a jejím pohledem na mezinárodní společnosti. Až donedávna anglická škola ignorovala regionální úroveň analýzy mezinárodní společnosti a regionální specifika. Jednoduše chápala mezinárodní společnost jako globálně homogenní. Tato publikace se snaží (1) poukázat na nedostatečnost takového pohledu zejména ve srovnání se současným stavem mezinárodní politiky; (2) rozvinout téma regionů v rámci anglické školy a nastínit různé cesty, jak může anglická škola regionální výzkum provádět; (3) poskytnout empirickou analýzu regionů, které doposud nebyly příliš zkoumány z pohledu „regionální perspektivy“ anglické školy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6787-5
Počet stran 114
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6787-2014

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Angličtina

Podobné publikace