Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level

Aleš Karmazin, Filippo Costa-Buranelli, Yongjin Zhang a kol.
Anotace

Publikace se zabývá tzv. anglickou školou mezinárodních vztahů a jejím pohledem na mezinárodní společnosti. Až donedávna anglická škola ignorovala regionální úroveň analýzy mezinárodní společnosti a regionální specifika. Jednoduše chápala mezinárodní společnost jako globálně homogenní. Tato publikace se snaží (1) poukázat na nedostatečnost takového pohledu zejména ve srovnání se současným stavem mezinárodní politiky; (2) rozvinout téma regionů v rámci anglické školy a nastínit různé cesty, jak může anglická škola regionální výzkum provádět; (3) poskytnout empirickou analýzu regionů, které doposud nebyly příliš zkoumány z pohledu „regionální perspektivy“ anglické školy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6787-5
Počet stran 114
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6787-2014

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Angličtina
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6787-2014 (1)

1. Theoretical and Methodological Aspects of Security Diplomacy
Silvester Nosenko
Diplomatic Ukraine  číslo: XXIII,  první strana: 378,  rok: 2022  
https://doi.org/10.37837/2707-7683-2022-24


Podobné publikace