NATO after the End of the Cold War. A Brief History

Zdeněk Kříž
Anotace

Publikace "NATO after the End of the Cold War A Brief History" se zaměřuje na analýzu procesu transformace NATO v období po konci studené války. Současně je pozornost věnována změnám ve strategickém myšlení, procesu rozšiřování, vývoji vztahů mezi NATO a Ruskou federací, vojenské adaptaci NATO atd. Kniha poskytuje ucelený přehled o vývoji Severoatlantické aliance jak pro odbornou veřejnost, tak pro čtenáře se zájmem o tuto problematiku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7917-5
Velikost souboru 0.6 MiB
Počet stran 125
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace