The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic

Tomáš Vlček (ed.)
Anotace

Kniha se zabývá různými aspekty energetického sektoru České republiky. Jen těžko lze nalézt turbulentnější nebo citlivější sektor české ekonomiky než energetický, a právě proto je budoucnost tohoto sektoru pečlivě sledována nejen politickou a ekonomickou elitou země, ale i širokou veřejností. Kniha Energetický sektor a energetická politika České republiky je rozdělena do osmi kapitol. První popisuje klíčové aktéry a legislativní rámec energetického sektoru České republiky, včetně analýzy vlády, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí a dalších legislativních a regulačních orgánů a politických stran. Druhá kapitola představuje bohatou a komplikovanou historii vývoje českého energetického sektoru. Následující kapitoly seznamují čtenáře s uhlím, ropou, zemním plynem, jadernou energetikou, průmyslem obnovitelných zdrojů, elektřinou a teplem. Kniha je určena vědcům a výzkumným pracovníků, jakož i odborníkům v příslušných energetických oborech. Kniha ale může sloužit také jako vodítko pro ty, kteří nepocházejí z akademické obce avšak denně pracují s tématem, například ve veřejné správě. Konečně, i čtenář ze široké veřejnosti může tuto knihu využít k získání hlubokých znalostí o českém energetickém sektoru.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9352-2
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 2., aktual., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9352-2019

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky:Energetický sektor a energetická politika České republiky

Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace