Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy

Hubert Smekal
Anotace

Publikace seznamuje čtenáře s vývojem relevance tématu lidských práv v myšlení a politice. Věnuje se definicím klíčových pojmů a poukazuje na jejich nejednotnost. Představuje nejvýznamnější koncepce lidských práv a mapuje teoretické rozpravy a kontroverze, jako například problematiku univerzalizmu a relativizmu, generace práv, zdůvodnění práv a otázku kolektivních práv. Těžiště knihy spočívá v nastínění stále vzrůstající relevance lidských práv v politice či obecněji ve fungování společnosti. Pro vystižení tohoto vývojového fenoménu se používá metafora rozpínání. Nedílnou součástí publikace je také prezentace problematiky lidských práv z pohledu teorií mezinárodních vztahů. Kniha se věnuje specifikům mezinárodních smluv o lidských právech a mezinárodním režimům zřízeným k jejich ochraně.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6388-4
Počet stran 195
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Granát
Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace