Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy

Hubert Smekal
Anotace

Publikace seznamuje čtenáře s vývojem relevance tématu lidských práv v myšlení a politice. Věnuje se definicím klíčových pojmů a poukazuje na jejich nejednotnost. Představuje nejvýznamnější koncepce lidských práv a mapuje teoretické rozpravy a kontroverze, jako například problematiku univerzalizmu a relativizmu, generace práv, zdůvodnění práv a otázku kolektivních práv. Těžiště knihy spočívá v nastínění stále vzrůstající relevance lidských práv v politice či obecněji ve fungování společnosti. Pro vystižení tohoto vývojového fenoménu se používá metafora rozpínání. Nedílnou součástí publikace je také prezentace problematiky lidských práv z pohledu teorií mezinárodních vztahů. Kniha se věnuje specifikům mezinárodních smluv o lidských právech a mezinárodním režimům zřízeným k jejich ochraně.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6388-4
Počet stran 195
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Granát
Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace