Challenges and opportunities of natural gas market integration in the Danube Region. The South-west and South-east of the region as focal points for future development

Martin Jirušek, Tomáš Vlček
Anotace

Cílem studie je poskytnout analýzu nejdůležitějších faktorů, které v současné době ovlivňují podobu sektoru zemního plynu v regionu Podunají. Studie si dále klade za cíl rozebrat hlavní výzvy, které se v dané oblasti objevily v souvislosti s posledním vývojem a formulovat doporučení, která v budoucnu povedou k úspěšné integraci plynových sektorů dotčených zemí. Vzhledem k charakteru plynového sektoru a jeho historickému vývoji obsahuje studie též část zabývající se hlavními výzvami ropného sektoru v jihovýchodní Evropě a srovnáním se sektorem zemního plynu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8750-7
Velikost souboru 1.3 MiB
Počet stran 52
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Výzvy a příležitosti integraci trhu se zemním plynem v regionu Podunají

Podobné publikace