The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic

Tomáš Vlček, Filip Černoch
Anotace

Anglicky psaná kniha je rozdělena do osmi kapitol. První popisuje klíčové aktéry a legislativní rámec energetického sektoru v České republice, včetně vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a dalších legislativních a regulačních orgánů a politických stran. Druhá kapitola představuje bohatou a složitou historii vývoje českého národního energetického sektoru. Následující kapitoly seznamují čtenáře se sektory uhelným, ropným, plynárenským, jaderné energie, obnovitelných zdrojů energie, elektřiny a tepla. Publikace je určena studentům, vědcům a výzkumným pracovníkům i jiným odborníkům v příslušných oborech, ale může sloužit také mimo akademickou obec jako vodítko těm, kteří s tématem denně pracují, například zaměstnancům veřejné správy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6523-9
Počet stran 236
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6523-2013

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Angličtina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace