Natural Gas Market Integration in the V4 Countries

Jan Osička, Lukáš Lehotský, Veronika Zapletalová, Filip Černoch
Anotace

Integrace trhů se zemním plynem v regionu Visegrádské čtyřky (V4) patří mezi nejdiskutovanější problémy regionu. Myšlenka sblížení jednotlivých trhů vyvstala po plynové krizi v roce 2009 a projekt zdánlivě nabyl vyšší priority během polského předsednictví v letech 2012–2013. Od té doby je však vývoj projektu ambivalentní. Cíl našeho výzkumu je trojí: poskytnout publiku stručný nástin procesu integrace na evropské úrovni, poskytnout reflexi energetické spolupráce zemí V4, zvláště s ohledem na trhy se zemním plynem, a zmapovat pozice individuálních stakeholderů vůči procesu integrace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8901-3
Počet stran 96
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8901-2016

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky:Integrace trhů se zemním plynem v zemích V4

Reference

ACER. (2015). European Gas Target Model - review and update. Retrieved June 22, 2016, from http://www.acer.europa.eu/events/presentation-of-acer-gas-target-model-/documents/european%20gas%20target%20model%20review%20and%20update.pdf

Adelle, C., Russel, D., & Pallemaerts, M. (2012). A ‘Coordinated’ European Energy Policy? The Integration of EU Energy and Climate Change Policies. In F. Morata, & I. S. Sandoval, European Energy Policy; An Environmental Approach (pp. 25-48). Cheltenham: Edward Elgar Pub.

Ascari, S. (2011). An American Model for the EU Gas Market? Retrieved June 22, 2016, from http://cadmus.eui.eu/: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/18056

Ascari, S. (2013). The Gas Target Model for the Visegrad Four Region. Retrieved from http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_04_the-gas-target-model_net.pdf

Beckman, K. (2015). The Energy Union: it’s now or never for a European energy policy. Retrieved June 22, 2016, from http://www.energypost.eu: http://www.energypost.eu/energy-union-now-never-european-energy-policy/

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glenc, o, e: Free Press.

BIPR. (2008). Natural Gas in North America: Markets and Security. Retrieved June 22, 2016, from http://bakerinstitute.org/: http://bakerinstitute.org/files/421/

Boersma, T. (2015). Energy Security and Natural Gas Markets in Europe: Lessons from the EU and the United States. New York: Routledge.

Brandes, U., & Wagner, D. (2016). Visone. Retrieved from https://visone.info/

Buchan, D., & Keay, M. (2016). Europe’s Long Energy Journey – Towards an Energy Union. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies.

Budd, R. W., Thorp, R. K., & Donohew, L. (1967). Content analysis of communications. Macmillan.

Cameron, P. D. (2007). Competition in Energy Markets; Law and Regulation in the European Union. Oxford: Oxford University Press.

CIEP. (2010). http://www.clingendael.nl/. Retrieved June 22, 2016, from Energy company strategies in the dynamic EU energy market (1995-2007): http://www.clingendael.nl/sites/default/file/20100608_CIEP_Energy_Paper_Energy_Company_Strategies.pdf

De Meulemeester, B. (2015). Buying energy in the land of the free. Retrieved June 22, 2016, from http://www.energypost.eu/: http://www.energypost.eu/buying-energy-land-free/

European Commission. (2006). Green Paper - A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy . Retrieved June 22, 2016, from http://europa.eu: http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf

European Commission. (2014a). EU Energy Markets in 2014. Retrieved June 22, 2016, from http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_market_en.pdf

European Commission. (2014b, October 13). Progress towards completing the Internal Energy Market. European Commission Communication to the European Parliament [COM(2014) 634 final]. Retrieved June 22, 2016, from https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_0.pdf

European Commission. (2015). Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States. Retrieved June 22, 2016, from https://ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/single-market-integration-competitiveness/index_en.htm

Frontier Economics. (2014). Wholesale market functioning: GTM1 criteria. Retrieved June 22, 2016, from acer.europa.eu: http://www.acer.europa.eu/Media/Events/2nd-ACER-Gas-Target-Model-Stakeholder-Workshop/Documents/02%20Frontier%20Lochner%20Wholesale%20market%20functioning%20GTM%201%20criteria.pdf

Glachant, J.-M., Hallack, M., & Vazquez, M. (2013). Building competitive gas markets in the EU. Cheltenham: Edward Elgar.

Guibal, J. C. (1989, October). The 1992 European internal energy market. Energy Policy, 17(5), pp. 518-521. Retrieved June 22, 2016. https://doi.org/10.1016/0301-4215(89)90073-6

Haase, N. (2008). European gas market liberalisation: Are regulatory regimes moving towards convergence? Retrieved June 22, 2016, from https://www.oxfordenergy.org: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG24-EuropeanGasMarketLiberalisationArerRegulatoryRegimesMovingTowardsConvergence-NadineHaase-2008.pdf

Hadfield, A. (2011). Perceptions of energy security threats to the EU and Wider Europe. Retrieved June 22, 2016, from http://www.exeter.ac.uk/: http://www.exeter.ac.uk/energysecurity/documents/presentations_Sept2011/Amelia_Hadfield.pdf

Hájek, M. (2014). Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha, h, a: Sociologické nakladatelství (SLON).

Haunss, S., Dietz, M., & Nullmeier, F. (2013). The Exit from Nuclear Energy in Germany: Explaining a Radical Policy Shift. Retrieved from http://ecpr.eu/filestore/paperproposal/f4a30c75-a439-4f87-a4ad-5f2a50aa22a4.pdf

Heather, P. (2015). The evolution of European traded gas hubs. Retrieved June 22, 2016, from www.oxfordenergy.org: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/NG-104.pdf

Helm, D. (2005). The Assessment: the New Energy Paradigm. Oxford Review of Economic Policy, 21(1), pp. 1-18. https://doi.org/10.1093/oxrep/gri001

Hooghe, L. (2002). The European Commission and the Integration of Europe; Images of Governance. Cambridge: Cambridge University Press.

Jabko, N. (2012). Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005. Ithaca and London: Cornell University Press.

Jepma, C., & Katz, S. (2012). The European Gas Target Model: how it could be improved. Retrieved June 22, 2016, from europeanenergyreview.com: http://europeanenergyreview.com/site/pagina.php?id=3838&print=1

Karova, R. (2012). Liberalisation of Electricity Markets and Public Service Obligations in the Energy Community. Alphen aan Rijn: Kluwer Law International.

Krippendorff, K. (2013). Content analysis (3rd ed. ed.). Los Angeles, Angele, s: SAGE.

Krippendorff, K., & Bock, M. A. (2009). The content analysis reader. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

Lasswell, H., & Leites, N. (1965). Language of politics, studies in quantitative semantics. Cambrid, g, e: M.I.T. Press.

Leifeld, P. (2009). Die Untersuchung von Diskursnetzwerken mit dem Discourse Network Analyzer (DNA). In V. Schneider, Politiknetzwerke. Modelle, Anwendungen und Visualisierungen (pp. 391-404). Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Leifeld, P. (2016). Discourse Network Analyzer (DNA). Retrieved from https://github.com/leifeld/dna

Liu, B. (2011). Web data mining (2nd ed. ed.). Berlin, i, n: Springer.

Majone, G. (1996). Regulating Europea. London and New York: Routledge.

Maltby, T. (2013). European Union energy policy integration: A case of European Commission policy entrepreneurship and increasing supranationalism. Energy Policy, 55, pp. 435–444. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.12.031

Matláry, J. H. (1997). Energy Policy in the European Union. New York: St. Martin's Press.

Naturalgaseurope.com. (2015, February 10). Reaching a fully liberalized and single EU Gas Market - interview with Patrick Heather. www.naturalgaseurope.com. Retrieved from http://www.naturalgaseurope.com/liberalised-single-gas-market-interview-patrick-heather-oies

Newberry, D. M. (1997). Privatisation and Liberalisation of Network Utilities. European Economic Review, 47, pp. 1-27.

North, R. C., Holsti, O. R., Zaninovich, M. G., & Zinnes, D. A. (1963). Content analysis: a handbook with applications for the study of international crisis. Evanst, o, n: Northwestern university press.

Proedrou, F. (2016). EU Energy Security in the Gas Sector. New York: Routledge.

R Core Team. (2016). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Retrieved from https://www.R-project.org/

Ruszel, M. (2015). Types of Barriers to the Integration of the EU Gas Market. Retrieved June 22, 2016, from www.eis.ktu.lt: www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/download/12803/7196

Stern, J., & Rogers, H. W. (2014). The Dynamics of a Liberalised European Gas Market: Key determinants of hub prices, and roles and risks of major players. Retrieved June 22, 2016, from https://www.oxfordenergy.org: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/NG-94.pdf

Stern, P. J. (1998). Competition and LIberalization in European Gas Markets; A Diversitz of Models. London: The Royal Institute of International Affairs.

Straka, M., & Straková, J. (2014). \MorphoDiTa\: Morphological Dictionary and Tagger. \MorphoDiTa\: Morphological Dictionary and Tagger}. Retrieved from http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-43CD-0

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage Publications.

Talus, K. (2013). EU Energy Law and Policy; A Critical Account. Oxford: Oxford University Press.

V4. (2013). Polish Presidency of the Visegrad Group. Retrieved from http://www.visegradgroup.eu/pl-v4-pres-2012-2013-130620

V4. (2013). Road Map towards the regional gas market among Visegrad 4. Retrieved from http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/v4-road-map-eng

Waloszyk, M. (2014). Law and Policy of the European Market. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Webber, C. (2010). The Evolution of Gas Industry in the UK. International Gas. Retrieved June 22, 2016

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. New, Yor, k: Sage Publications.

Wollmann, H., & Marcou, G. (2010). The Provision of Public Services in Europe: Between State, Local Government and Market. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Yafimava, K. (2013). The EU Third Package for Gas and the Gas Target Model: major contentious issues inside and outside the EU. Retrieved June 22, 2016, from https://www.oxfordenergy.org: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/04/NG-75.pdf

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8901-2016 (1)

1. Multi-level Governance and Energy Specifics of the V4 Countries within the Context of European Integration
Helena Bauerová, Milan Vošta
Politics in Central Europe  ročník: 16,  číslo: 2,  první strana: 525,  rok: 2020  
https://doi.org/10.2478/pce-2020-0022


Podobné publikace