Energetický sektor České republiky

Tomáš Vlček, Filip Černoch
Anotace

Kniha Energetický sektor České republiky se zaměřuje na různé aspekty energetického sektoru České republiky, jehož směřování pečlivě sledují nejen ekonomické a politické špičky země, ale vzbuzuje pozornost i u široké veřejnosti. Publikace je rozdělena do deseti kapitol podrobně analyzujících jednotlivé sektory, jako je ropa, zemní plyn, uhlí, uran a jaderná energetika a další. Kniha obsahuje také kapitoly o hlavních aktérech české energetiky, legislativním a regulatorním rámci, politických stranách a prostor je věnován i některým zahraničně politickým otázkám. Kniha je určena především akademické obci, případně expertům z oboru. Poslouží ale i širší veřejnosti, snažící se udělat si o daném sektoru komplexnější obrázek, v problematice se zorientovat a získat znalost pro další studium či zamyšlení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8253-3
Velikost souboru 8.3 MiB
Počet stran 501
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5982-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 501
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Zdeněk Granát
Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace