Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji

Lenka Svobodová a kol.
Anotace

Výrazným rysem demografického vývoje v České republice je zvyšující se počet obyvatel ve věku 65 a více let. Dynamicky roste podíl osob vyššího věku, prodlužuje se délka života, klesá porodnost. S prodlužující se délkou života úzce souvisí i jeho kvalita. Vhledem k současnému celosvětovému trendu stárnutí populace je značná pozornost věnována výzkumům o korelátech, tedy faktorech pozitivně či negativně asociovaných k úspěšnému stárnutí. Za posledních pět let bylo na Fakultě sportovních studií zapojeno do vědeckých studií více než 200 osob nad 60 let. Zkoumali jsme různé typy pohybových aktivit a jejich vliv na parametry související s kvalitou života. Shrnutí doporučení vyplývajících z načerpaných zkušeností, upozornění na kritické body a limity byly sepsány do této publikace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9290-7
Počet stran 135
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace