Vybrané aplikované pohybové aktivity. Teorie a praxe

Dagmar Trávníková (ed.)
Anotace

V první části publikace podává teoretický úvod do speciálně-pedagogické problematiky, nastiňuje základní představení systému aplikovaných pohybových aktivit a uvádí do stěžejních speciálně-pedagogických oblastí. Ve druhé části představuje vybrané aktivity s praktickými doporučeními i metodickými poznámkami k jejich provádění. Představeny jsou boccia, plavání (Halliwickův koncept), tanec a kreativní pohyb, jóga, psychomotorické aktivity, rytmické aktivity pro neslyšící, žonglování a závěsný (ruský) kuželník.

Publikace byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vyšla v rámci řešení projektu Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU (CZ.1.07/2.4.00/17.0037).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6720-2
Velikost souboru 8.3 MiB
Rok vydání 2015

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6719-6
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 185
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Pavla Kačírková
Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace