Multimédia ve sportovní gymnastice

Gustav Bago, Petr Hedbávný, Miriam Kalichová
Anotace

Tato odborná publikace se zabývá problémem efektivnosti a modernizace výchovně vzdělávacího procesu. Cílem bylo vytvořit moderní multimediální učebnici sportovní gymnastiky a ověřit efektivitu jejího použití ve výuce u studentů oboru tělesná výchova na vysoké škole. Zařazení multimediálních materiálů do systému habituální výuky sportovní gymnastiky mužů i žen zvýšilo efektivitu tohoto vyučovacího procesu, experimentální skupiny mužů i žen zvládly nacvičit pohybové dovednosti v daném časovém úseku na kvalitativně vyšší úrovni než skupiny kontrolní. Z výsledků výstupních měření je zřejmé, že multimediální materiály se uplatní nejvíce právě u technicky náročnějších disciplín. Uplatní se ale také tam, kde umožní rychlou a celkovou představu o pohybové operaci. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9483-3
Počet stran 102
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace