Multimédia ve sportovní gymnastice

Gustav Bago, Petr Hedbávný, Miriam Kalichová
Anotace

Tato odborná publikace se zabývá problémem efektivnosti a modernizace výchovně vzdělávacího procesu. Cílem bylo vytvořit moderní multimediální učebnici sportovní gymnastiky a ověřit efektivitu jejího použití ve výuce u studentů oboru tělesná výchova na vysoké škole. Zařazení multimediálních materiálů do systému habituální výuky sportovní gymnastiky mužů i žen zvýšilo efektivitu tohoto vyučovacího procesu, experimentální skupiny mužů i žen zvládly nacvičit pohybové dovednosti v daném časovém úseku na kvalitativně vyšší úrovni než skupiny kontrolní. Z výsledků výstupních měření je zřejmé, že multimediální materiály se uplatní nejvíce právě u technicky náročnějších disciplín. Uplatní se ale také tam, kde umožní rychlou a celkovou představu o pohybové operaci. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9483-3
Počet stran 102
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace