Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců

Emanuel Hurych
Anotace

Kniha přináší teoretickou studii možností rozvíjení duchovního rozměru pohybu. Vychází z filosofického přístupu k dané problematice. Cílem knihy je zmapovat pole spirituality v oblasti pohybu v kontextu soudobé sekularizující se společnosti. První část je věnována potřebě hledání spirituálních přístupů v současném světě. Ve druhé části je zkoumána spiritualita v širším slova smyslu. Její náboženské i nenáboženské koncepty jsou vztaženy k oblasti pohybových aktivit. Ve třetí části knihy jsou představeny archetypy poutníka, posla a běžce. Ve zkoumání vzájemných vztahů mezi nimi je rozvíjen koncept spirituality v podobě směřování motivovaného dlouhodobými cíli. V závěru knihy je vyjádřeno přesvědčení, že duchovní rozměr pohybu se stane častějším tématem kinantropologických studií.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9159-7
Počet stran 183
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9158-0
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 183
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace