Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců

Emanuel Hurych
Anotace

Kniha přináší teoretickou studii možností rozvíjení duchovního rozměru pohybu. Vychází z filosofického přístupu k dané problematice. Cílem knihy je zmapovat pole spirituality v oblasti pohybu v kontextu soudobé sekularizující se společnosti. První část je věnována potřebě hledání spirituálních přístupů v současném světě. Ve druhé části je zkoumána spiritualita v širším slova smyslu. Její náboženské i nenáboženské koncepty jsou vztaženy k oblasti pohybových aktivit. Ve třetí části knihy jsou představeny archetypy poutníka, posla a běžce. Ve zkoumání vzájemných vztahů mezi nimi je rozvíjen koncept spirituality v podobě směřování motivovaného dlouhodobými cíli. V závěru knihy je vyjádřeno přesvědčení, že duchovní rozměr pohybu se stane častějším tématem kinantropologických studií.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9159-7
Počet stran 183
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9158-0
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 183
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace