Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989

Milena Strachová
Anotace

Monografie se zabývá transformačními procesy tělesné výchovy a sportu v Československu a České republice. Proměny vývoje tělovýchovy a sportu analyzuje s patřičným odstupem, v přísné návaznosti na konkrétní historický kontext. Legislativní a organizační změny sportovního hnutí a jeho financování rozhodující měrou ovlivňují činnost sportovních organizací a jsou pro transformační procesy stěžejní. Zaměření na Český svaz tělesné výchovy, který sdružoval absolutní většinu sportovních organizací, umožňuje tematicky sevřený rozbor vývoje konkrétních událostí s připomenutím všech relevantních společenských souvislostí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9111-5
Počet stran 235
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6709-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 235
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Michal Gregor
Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace