Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung

Brigitte Sorger, Pavla Marečková, Christian Aspalter, Elisabeth Furch, Rainer Hawlik, Barbara Holub, Helena Hradílková, Věra Janíková, Sandra Reitbrecht
Anotace

Název anglicky: Observation of educational speech acts. A manual for teachers

Klíčovým faktorem v oblasti vzdělávání je osvojení vzdělávacího jazyka, resp. jazyka výuky, kterým se rozumí formální jazykový rejstřík, který je odlišný od běžné hovorové formy komunikace. Vyznačuje se vyšší mírou koncepční gramotnosti a specializovanou slovní zásobou. Od odborného jazyka se liší tím, že je přístupný všem účastníkům školního vzdělávání. Umožňuje žákům verbálně prezentovat znalosti a poznatky, stejně jako je vysvětlit a zdůvodnit. Aby byli žáci schopni realizovat řečová jednání v kontextu vzdělávacího jazyka (v jazyce mateřském i cizím), musí si osvojit specializovanou slovní zásobu a strukturované jazykové prostředky. Předložená publikace je výstupem dvouletého bilaterálního projektu mezi PH Vídeň a KNJ PdF Masarykovy univerzity, v níž je koncept vzdělávacího jazyka popsán a učitelům různých předmětů školního vzdělávání v Rakousku a Česku (zde zejména v oblasti němčiny jako cizího jazyka) nabídnut soubor pozorovacích listů, které jim usnadní indikovat úroveň vzdělávacího jazyka u svých žáků. Zároveň jim jsou zde dány k dispozici vzorové výukové scénáře, dle kterých mohou učitelé inovovat vlastní výuku ve smyslu intenzivnější podpory vzdělávacího jazyka. 
 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8848-1
Počet stran 125
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8847-4
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 125
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Němčina

Podobné publikace