Otevírání ...
Otevírání ...

Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Dana Ondrejová, David Sehnálek

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8398-1
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 316
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

 • Jazyky Čeština

Regulace nekalé soutěže prošla v uplynulých letech zásadním vývojem. Ke změnám došlo z důvodů vnitřních (rekodifikace soukromého práva) i z důvodů vnějších (europeizace čs. práva). Vývoj probíhá též na úrovni unijní a to jak prostřednictvím pokračujících změn v oblasti sekundárního práva, tak i v interpretační činnosti Soudního dvora (ESD). Je tedy nutné uchopit nová témata objevující se v důsledku růstu významu přeshraničních obchodních transakcí a pokračujícího rozvoje obchodování přes internet, který vytváří nové problémy v oblasti poctivé obchodní soutěže a zároveň komplikuje prosazování národních standardů vnitrostátními soudy. Řešena musí být i otázka míry regulace vzhledem k potřebě chránit slabší stranu a zároveň neomezovat nad potřebnou míru svobodu podnikání Zkoumána bude problematika pohybu zboží v návaznosti na nekalou soutěž, úprava nekalé soutěže, související otázky ochrany spotřebitele, prosazování těchto pravidel v podmínkách vnitřního trhu s řešením přeshraničních situací a v neposlední řadě bude provedena i analýza relevantní čs. právní úpravy a judikatury.


Dana Ondrejová

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Osobní identifikace 42395 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/42395

Autorovy publikace

David Sehnálek

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Osobní identifikace 13665 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/13665

Podobné publikace

 • Evropské insolvenční právo – aktuální trendy, výzvy a budoucnost
 • Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví
 • Systém zásad soukromého práva
 • Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy
 • Česko-polská právní komparatistika 2013
 • Obchodní podmínky
 • Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu
 • Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace?
 • Head of State Immunity in International Law. The Charles Taylor Case before the Special Court for Sierra Leone
 • Nabídka publikací MU

  Katalog