Otevírání ...
Otevírání ...

Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů

Tomáš Janík, Eva Minaříková, Michaela Píšová, Klára Uličná, Miroslav Janík

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8304-2
 • Počet stran 154
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8305-9
 • Velikost souboru 1.3 MiB
 • Počet stran 154
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016

 • Jazyky Angličtina, Čeština

Příslušníci různých profesí se odlišují nejen svými znalostmi, dovednostmi a činnostmi, které vykonávají, ale také tím, jak vnímají – vidí – situace, které se vztahují k výkonu profese: odlišují se svým profesním viděním. Tato kniha si kladla za cíl uvést koncept profesního vidění do domácího odborného diskursu a vytvořit a výzkumně ověřit koncepci profesních videoklubů jakožto možnosti rozvíjení profesního vidění učitelů. Výzkumná část knihy představuje nejen povahu profesního vidění učitelů anglického jazyka, ale i to, jak se změnilo po účasti ve videoklubech. Kniha chce přispět k diskusi o profesním vidění jako součásti profesionality učitele a o možnostech využití profesních učících se komunit a videosekvencí výuky ve vzdělávání učitelů.


Tomáš Janík

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Autorovy publikace

Eva Minaříková

Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.

Osobní identifikace 102818 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/102818

Autorovy publikace

Michaela Píšová

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Osobní identifikace 134100 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/134100

Autorovy publikace

Klára Uličná

Mgr. Klára Uličná, Ph.D.

Osobní identifikace 113956 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/113956

Autorovy publikace

Miroslav Janík

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 183873 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/183873

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Nabídka publikací MU

  Katalog