Otevírání ...
Otevírání ...

Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku

Vladimír Žítek, Viktorie Klímová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8415-5
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 178
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8416-2
 • Velikost souboru 50.3 MiB
 • Počet stran 178
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016

 • Grafik Jarmila Marvanová
 • Jazyky Čeština

Monografie se zabývá konceptem regionálních inovačních systémů a inovační politikou. Koncept zahrnuje několik přístupů, přičemž empirická část našeho textu vychází ze systémových selhání na regionální úrovni, kdy jsou vymezeny tři typy problémových RIS: periferní, staré průmyslové a metropolitní regiony. S konceptem RIS úzce souvisí také koncept znalostních základen, který definuje analytickou, syntetickou a symbolickou základnu. Na základě těchto teoretických východisek jsme vytvořili typologii RIS a znalostních základen českých krajů. Pozornost byla věnována také celkovému hodnocení regionálních inovačních systémů českých krajů. Významný vliv na rozvoj inovací má inovační politika, jíž jsou věnovány samostatné části, kde jsme formulovali implikace a doporučení pro její tvůrce.


Vladimír Žítek

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Viktorie Klímová

ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Podobné publikace

 • Časoprostorové modely nákupního chování české populace
 • Faktory ovlivňující CSR reportování
 • Specifika řízení zpětných toků
 • Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku
 • Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013
 • Řízení zpětných toků
 • Konkurence a výkonnost na evropských železnicích
 • Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu
 • Reklamační politika a její ekonomické souvislosti
 • Nabídka publikací MU

  Katalog