Otevírání ...
Otevírání ...

Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody

Petr Soják, Markéta Sedláková, Veronika Nýdrlová, Dušan Klapko

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7572-6
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 150
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština

Publikace Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody je primárně určena studentům oboru Sociální pedagogika a volný čas, jako teoretická i praktická podpora při studiu předmětů zaměřených na pedagogiku volného času, osobnostní a sociální přípravu a zážitkově orientované kurzy, i při jejich dalším směřování. Název i obsahová koncepce je protkána metaforami, které vyzývají čtenáře ke kreativnímu způsobu zpracování nabízených informací. Právě kreativita je vonným kořením podporující chuť lektorské práce. Čtenář se uvnitř setkává s pojmy jako hra, edukace, zážitek, prožitek, zkušenost, dramaturgie, scénář, motivace, reflexe a zpětná vazba, metodika (příprava a realizace) zážitkově orientovaných akcí, tým, jeho role, letor jeho osobnostní a profesní rozvoj či psychohygiena. Kniha není databází her, ale kolektivní autorskou prací, která shrnuje naše zkušenosti. Témata představují koláž, jejíž výsledný obraz vystihuje naše pojetí zážitkové pedagogiky a zkušenostně reflektivního učení. To je částečně ovlivněno cílovou skupinou, tedy studenty, kteří prochází touto cestou za získáním patřičných kompetencí s cílem stát se kvalitními osobnostmi a odborníky ve své profesi. K publikaci je vytvořen také Handbook, jehož obsah bude částečně záležet i na jeho vlastníkovi. To proto, že jsme chtěli dát (nejen) studentům prostor pro vlastní poznámky, postřehy a komentáře pramenící z jejich vlastní zkušenosti, která je dle nás klíčovým konceptem v procesu učení.


Petr Soják

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Osobní identifikace 9726 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/9726

Autorovy publikace

Markéta Sedláková

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Osobní identifikace 252937 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/252937

Autorovy publikace

Veronika Nýdrlová

Mgr. Veronika Nýdrlová

Osobní identifikace 322680 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/322680

Autorovy publikace

Dušan Klapko

Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Osobní identifikace 7657 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/7657

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Znalostní báze učitelství
 • Nabídka publikací MU

  Katalog