Otevírání ...
Otevírání ...

Školní vzdělávání. Od podmínek k výsledkům

Tomáš Janík, Karolína Pešková a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6677-9
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 263
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6823-0
 • Velikost souboru 7.3 MiB
 • Počet stran 263
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6823-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014.


 • Jazyky Čeština, Angličtina
Poznámka

Celkem 16 autorů.

Kniha je teoreticko-metodologickým příspěvkem k problematice školního vzdělávání. Jsou v ní rozpracovány teoretické rámce a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkumy vztahující se k podmínkám, kurikulu, aktérům, procesům i výsledkům školního vzdělávání. V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako inkluze ve vzdělávání, klima třídy, kvalita učebnic, komparace kurikulárních dokumentů, motivace v procesu autoregulace učení, rozvíjení kompetence k učení, prekoncepty a miskoncepty žáků, postoje učitelů k environmentální problematice a další.


Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Autorovy publikace

Karolína Pešková

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Osobní identifikace 105646 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/105646

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Znalostní báze učitelství
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Nabídka publikací MU

  Katalog