Otevírání ...
Otevírání ...

Učitel v teorii a praxi

Vlastimil Švec, Jarmila Bradová a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6620-5
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 163
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8087-4
 • Velikost souboru 1.3 MiB
 • Počet stran 163
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015

 • Jazyky Čeština, Angličtina

Publikace se zaměřuje na vybrané teoretické a praktické aspekty profesního růstu učitelů. Profesní růst je nahlížen z hlediska znalostní a osobnostní báze studentů učitelství. Zaměřuje se nejenom na měřitelné komponenty učitelových kompetencí, ale také na skryté proměnné, jako metakognice, tacitní znalosti a studentovo pojetí výuky.


Vlastimil Švec

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Osobní identifikace 190 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/190

Autorovy publikace

Jarmila Bradová

Mgr. Jarmila Bradová

Osobní identifikace 365330 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/365330

Autorovy publikace

Hana Horká

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Osobní identifikace 2749 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/2749

Autorovy publikace

Jana Jašková

Mgr. Jana Jašková

Osobní identifikace 183364 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/183364

Autorovy publikace

Petra Vystrčil Marková

Mgr. Petra Vystrčil Marková

Osobní identifikace 319967 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/319967

Autorovy publikace

Hana Medvedová

Mgr. Hana Medvedová

Autorovy publikace

Eva Minaříková

Mgr. Eva Minaříková

Osobní identifikace 102818 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/102818

Autorovy publikace

Josef Moravec

Mgr. Josef Moravec

Osobní identifikace 237475 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/237475

Autorovy publikace

Blanka Pravdová

Mgr. Blanka Pravdová

Osobní identifikace 358527 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/358527

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Znalostní báze učitelství
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Nabídka publikací MU

  Katalog