Otevírání ...
Otevírání ...

Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání

Lucie Grůzová, Zora Syslová

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8114-7
 • Velikost souboru 3.3 MiB
 • Počet stran 64
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015

 • Jazyky Čeština

Publikace zpracovává téma dvouletých dětí v předškolním vzdělávání z několika úhlů pohledu. Zabývá se teoretickými východisky psychologických a pedagogických pojmů souvisejících se vzděláváním dvouletých dětí jako jsou výchova, vzdělávání, učení, hra a prostředí. Dále ukazuje vzdělávání dvouletých dětí v Evropě. Jedna z kapitol je věnována vývojovým specifikům dvouletých dětí. Předposlední kapitola se věnuje úpravě rámcového vzdělávacího programu pro dvouleté děti. Pozornost je věnována také učiteli pracujícímu s těmito dětmi. Publikace spojuje teorie s výsledky výzkumů souvisejících s dvouletými dětmi.


Lucie Grůzová

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Autorovy publikace

Zora Syslová

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Osobní identifikace 243595 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/243595

Podobné publikace

 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení
 • Učitel v teorii a praxi
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Znalostní báze učitelství
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Nabídka publikací MU

  Katalog