Otevírání ...
Otevírání ...

Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání

Lucie Grůzová, Zora Syslová

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8114-7
 • Velikost souboru 3.3 MiB
 • Počet stran 64
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015

 • Jazyky Čeština

Publikace zpracovává téma dvouletých dětí v předškolním vzdělávání z několika úhlů pohledu. Zabývá se teoretickými východisky psychologických a pedagogických pojmů souvisejících se vzděláváním dvouletých dětí jako jsou výchova, vzdělávání, učení, hra a prostředí. Dále ukazuje vzdělávání dvouletých dětí v Evropě. Jedna z kapitol je věnována vývojovým specifikům dvouletých dětí. Předposlední kapitola se věnuje úpravě rámcového vzdělávacího programu pro dvouleté děti. Pozornost je věnována také učiteli pracujícímu s těmito dětmi. Publikace spojuje teorie s výsledky výzkumů souvisejících s dvouletými dětmi.


Lucie Grůzová

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Autorovy publikace

Zora Syslová

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Osobní identifikace 243595 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/243595

Podobné publikace

 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Nabídka publikací MU

  Katalog