Otevírání ...
Otevírání ...

Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání

Lucie Grůzová, Zora Syslová

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8114-7
 • Velikost souboru 3.3 MiB
 • Počet stran 64
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015

 • Jazyky Čeština

Publikace zpracovává téma dvouletých dětí v předškolním vzdělávání z několika úhlů pohledu. Zabývá se teoretickými východisky psychologických a pedagogických pojmů souvisejících se vzděláváním dvouletých dětí jako jsou výchova, vzdělávání, učení, hra a prostředí. Dále ukazuje vzdělávání dvouletých dětí v Evropě. Jedna z kapitol je věnována vývojovým specifikům dvouletých dětí. Předposlední kapitola se věnuje úpravě rámcového vzdělávacího programu pro dvouleté děti. Pozornost je věnována také učiteli pracujícímu s těmito dětmi. Publikace spojuje teorie s výsledky výzkumů souvisejících s dvouletými dětmi.


Lucie Grůzová

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Autorovy publikace

Zora Syslová

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Osobní identifikace 243595 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/243595

Podobné publikace

 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Školní vzdělávání. Od podmínek k výsledkům
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Nabídka publikací MU

  Katalog