Otevírání ...
Otevírání ...

Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy

Lenka Gajzlerová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7608-2
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 282
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Návrh obálky Štěpán Hulc
 • Jazyky Angličtina, Čeština

Monografie je zaměřena na problematiku multimediálních technologií ve speciální pedagogice. Monografie obsahuje dvě výzkumná šetření. První kvantitativní výzkum je zaměřen na využití digitálních technologií (PC) se stanoveným hlavním cílem analyzovat využití digitálních technologií (včetně informačních a komunikačních technologií) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Druhý kvalitativní výzkum je zaměřen na oblast ICT, konkrétně na využití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem druhého výzkumu je analýza a zhodnocení využití tabletů ve výuce a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí z pohledu pedagogických pracovníků. Teoretické části monografie jsou zaměřeny na oblast inkluzivního vzdělávání, multimediální a digitální technologie a jejich využití ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Lenka Gajzlerová

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Osobní identifikace 135477 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/135477

Podobné publikace

 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Nabídka publikací MU

  Katalog