Otevírání ...
Otevírání ...

Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy

Lenka Gajzlerová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7608-2
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 282
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Návrh obálky Štěpán Hulc
 • Jazyky Angličtina, Čeština

Monografie je zaměřena na problematiku multimediálních technologií ve speciální pedagogice. Monografie obsahuje dvě výzkumná šetření. První kvantitativní výzkum je zaměřen na využití digitálních technologií (PC) se stanoveným hlavním cílem analyzovat využití digitálních technologií (včetně informačních a komunikačních technologií) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Druhý kvalitativní výzkum je zaměřen na oblast ICT, konkrétně na využití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem druhého výzkumu je analýza a zhodnocení využití tabletů ve výuce a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí z pohledu pedagogických pracovníků. Teoretické části monografie jsou zaměřeny na oblast inkluzivního vzdělávání, multimediální a digitální technologie a jejich využití ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Lenka Gajzlerová

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Osobní identifikace 135477 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/135477

Podobné publikace

 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Učitel v teorii a praxi
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Nabídka publikací MU

  Katalog