Otevírání ...
Otevírání ...

Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství

Blanka Pravdová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7604-4
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 220
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Návrh obálky Karolína Pravdová
 • Jazyky Čeština

Publikace Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství předkládá výsledky kvalitativně orientovaného výzkumného šetření, jehož se zúčastnilo 204 studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část publikace je věnována konceptům sebepojetí a profesního sebepojetí a objasňuje význam pozitivního profesního sebepojetí pro práci učitele. V rámci výzkumu byl využit design zakotvené teorie a multimetodický přístup k získávání dat, který ověřil volnou výpověď jako validní nástroj k šetření profesního sebepojetí. Výsledková část práce seznamuje s dominantními aspekty profesního sebepojetí studentů učitelství a s jejich vztahem ke konceptům sebediskrepanční teorie – ideálnímu, požadovanému a skutečnému Já. Dále přibližuje tzv. možná Já, tedy chtěné a nechtěné představy studentů o jejich budoucím vývoji v roli učitele. Pozornost je věnována procesu utváření profesního sebepojetí – jeho klíčovým faktorům i jednotlivým etapám. Publikace přináší i nástin možných či žádoucích intervenčních zásahů ze strany vzdělavatelů budoucích učitelů, jimiž je možno proces utváření profesního sebepojetí studentů učitelství v rámci pregraduální přípravy podpořit.


Blanka Pravdová

Mgr. Blanka Pravdová, Ph.D.

Osobní identifikace 358527 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/358527

Podobné publikace

 • Učitel v teorii a praxi
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení
 • Nabídka publikací MU

  Katalog