Otevírání ...
Otevírání ...

Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace

Barbora Bočková

E-kniha (PDF):

  • ISBN-13 978-80-210-7896-3
  • Velikost souboru 1.3 MiB
  • Počet stran 71
  • Rok vydání 2015
  • Pořadí vydání 1., elektronické

  • Jazyky Čeština

Učební text „Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace“ je určen studentům speciální pedagogiky, především specializace logopedie. V textu je uvedeno základní vymezení problematiky AAK – dělení systémů, nastíněn je postup aplikace i výběru vhodného komunikačního systému a také strategie, které lze v komunikaci s uživatelem AAK využít. Druhou část textu tvoří charakteristika vybraných systémů, s nimiž se setkáváme v naší i zahraniční praxi, doplněná o obrázky, schémata a internetové odkazy, které mohou čtenáři při studiu využít.


Barbora Bočková

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.

Osobní identifikace 67483 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/67483

Podobné publikace

  • Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy
  • Nabídka publikací MU

    Katalog