Komunikační a simulační techniky surdopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Lenka Doležalová, Radka Horáková
Anotace

Název anglicky: Communication and simulation techniques in deaf education. Methodical texts for the MUNI 4.0 project

V textu jsou vymezeny základní pojmy týkající se kompenzace sluchových vad. Představeny jsou aktuální možnosti sluchové protetiky a jejich využití v běžném životě jedince a v procesu vzdělávání, včetně bezdrátové technologie. Dále je zde věnován prostor vymezení komunikačních systémů – vizuálně-motorických a auditivně-orálních. Volba příslušného systému komunikace se odvíjí od individuálních potřeb konkrétního jedince. Snahou autorek textu je poukázat na důležitost rozvoje funkční komunikace a vybudování funkční gramotnosti u jedince s postižením sluchu. Předložený materiál by měl primárně sloužit jako studijní opora, která by měla navazovat na výklad realizovaný ve výuce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9678-3
Počet stran 68
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Klíčová slova nedoslýchavost , hluchota , sluchadla , kochleární implantáty , bezdrátová technologie , orální metody , český znakový jazyk , čtení s porozuměním
Jazyky Čeština

Podobné publikace