Weyrovy dny právní teorie 2016. Sborník příspěvků z konference

Miloš Večeřa (ed.), Martin Hapla (ed.)
Anotace

Publikace je sborníkem příspěvků z mezinárodní konference Weyrovy dny právní teorie. Jejím hlavním tématem jsou aktuální problémy právní teorie. Největší díl publikace je věnován otázkám metodologie práva a právní vědy. Část příspěvků je v českém, část ve slovenském jazyce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8364-6
Počet stran 232
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace