Weyrovy dny právní teorie 2016. Sborník příspěvků z konference

Miloš Večeřa (ed.), Martin Hapla (ed.)
Anotace

Publikace je sborníkem příspěvků z mezinárodní konference Weyrovy dny právní teorie. Jejím hlavním tématem jsou aktuální problémy právní teorie. Největší díl publikace je věnován otázkám metodologie práva a právní vědy. Část příspěvků je v českém, část ve slovenském jazyce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8364-6
Počet stran 232
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace