Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference

Martin Hapla (ed.)
Anotace

Publikace je sborníkem příspěvků z Česko-slovenské doktorandské konference o teorii práva. Jejím hlavním tématem jsou aktuální problémy právní teorie. Největší část publikace je věnována otázkám metodologie práva a právní vědy.

Martin Hapla
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7369-2
Počet stran 195
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace