Pracovní právo 2011. Sociální dialog. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

Dana Hrabcová (ed.)
Anotace

Katedra pracovního práva Právnické fakulty MU uspořádala v roce 2011 již 5. ročník konference k aktuální problematice pracovního práva. Pro rok 2011 byla tématika zaměřena k sociálnímu dialogu. Sborník zahrnuje plné texty, přednesené na této vědecké akci.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-5748-7
Počet stran 157
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace