Dny práva 2014. Část III. - Evropské mezinárodní právo soukromé: teorie vs. Praxe

Klára Drličková (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Právní úprava mezinárodního právo soukromého v České republice je v posledních letech významnou měrou ovlivněna existencí unijní úpravy v této oblasti. V současné době existuje celá řada předpisů upravujících jednotlivé otázky právní regulace vztahů s mezinárodním prvkem – mezinárodní příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon rozhodnutí či vybrané otázky právní pomoci. Zavedena byla rovněž jednotná evropská řízení pro některé přeshraniční spory. Cílem této sekce je tak nabídnout možnost diskuse nad jednotlivými předpisy, jejich výkladem a aplikací, přínosem či nevýhodami. Tato sekce by měla dát prostor pro výměnu názorů jak z pohledu teoretického, tak i praktického. Příspěvky mohou být věnovány analýze jednotlivých unijních předpisů či jejich dílčích aspektů včetně judikatury Soudního dvora. Vítány budou příspěvky věnující se aplikaci těchto předpisů v českém právním prostředí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7899-4
Počet stran 248
Rok vydání 2015

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace