Dny práva 2014. Část I. - Soukromé právo a civilní proces v dynamice vývoje

Petr Lavický (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Sekce je věnována dynamickým aspektům soukromého práva s východiskem v rekodifikaci soukromého práva a změnách civilního procesu. Je pojata v širokém smyslu, který zahrnuje jak historické vývojové souvislosti, které ovlivnily podobu rekodifikace, tak dlouhodobější vývojové tendence společnosti s jejich dopadem na soukromé právo (a civilní proces). Současně chce sekce reagovat na aktuální situaci rekodifikovaného českého soukromého práva a civilního procesu, zejména na probíhající a plánované změny legislativy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7897-0
Počet stran 492
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace