System of Financial Law – General Part. Conference Proceedings

Petr Mrkývka (ed.)
Anotace

První část sborníku „Systém finančního práva“ se zaměřením na obecnou část finančního práva a rozpočtové právo se zabývá nejen samotným systémem finančního práva, ale také celou řadou dalších institutů spojených s finančním právem. Jak je patrné z knih, článků, konferenčních sborníků, učebnic apod. vydávaných po celém světě, existuje mnoho přístupů k systému finančního práva. Obecně finanční právo zahrnuje velmi širokou oblast práva týkající se veřejných financí, daní, veřejných rozpočtů, finančního sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálové trhy), měny a deviz, účetnictví apod. Podle mnohých expertů nejen ze států střední a východní Evropy je jednou z nejdůležitějších částí finančního práva právo rozpočtové. A proto se tato část sborníku věnuje také postavení rozpočtového práva v systému práva finančního.

Petr Mrkývka
Editor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7826-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 440
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace