Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 2. února 2011 v Brně

Marek Fryšták (ed.)
Anotace

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, na níž účastníci přednesli podnětné příspěvky k reformě hospodářské kriminality.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-5493-6
Počet stran 308
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace