Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 2. února 2011 v Brně

Marek Fryšták (ed.)
Anotace

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, na níž účastníci přednesli podnětné příspěvky k reformě hospodářské kriminality.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-5493-6
Počet stran 308
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace