Dětské pojetí smrti

Iva Žaloudíková
Anotace

Publikace se zabývá představami školních a předškolních dětí o fenoménu smrti. Přibližuje faktory ovlivňující koncept smrti jako je věk, kognitivní zralost, religiozita, komunikace v rodině, vlastní zkušenost se smrtí a další. Sleduje vývoj konceptu smrti u dětí ve věku od 3 do 11 let se zjištěním jednotlivých komponent smrti (univerzalita, nevratnost, aj.) a posouzením rozvinutosti konceptu smrti. K tomuto zjištění je použito kvalitativní metody kresby, rozhovoru pozorování a pojmové mapy. V závěru se zaměřuje se na doporučení, jak seznámit děti se smrtí, na proces truchlení, na to, jak s dětmi o smrti hovořit ve škole nebo v rodině.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8268-7
Velikost souboru 3.3 MiB
Počet stran 147
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8104-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 147
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace