Dětské pojetí smrti

Iva Žaloudíková
Anotace

Název anglicky: Children’s perceptions of death

Publikace se zabývá představami školních a předškolních dětí o fenoménu smrti. Přibližuje faktory ovlivňující koncept smrti jako je věk, kognitivní zralost, religiozita, komunikace v rodině, vlastní zkušenost se smrtí a další. Sleduje vývoj konceptu smrti u dětí ve věku od 3 do 11 let se zjištěním jednotlivých komponent smrti (univerzalita, nevratnost, aj.) a posouzením rozvinutosti konceptu smrti. K tomuto zjištění je použito kvalitativní metody kresby, rozhovoru pozorování a pojmové mapy. V závěru se zaměřuje se na doporučení, jak seznámit děti se smrtí, na proces truchlení, na to, jak s dětmi o smrti hovořit ve škole nebo v rodině.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8268-7
Velikost souboru 3.3 MiB
Počet stran 147
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8104-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 147
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016 (2)

1. Odvrácená tvář dětství v římské společnosti. Násilí a smrt v životě dítěte
Tereza Antošovská
ISBN 978-80-280-0432-3  rok: 2023  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0432-2023

2. DYING PUPIL WITH LIFE-LIMITING OR LIFE-THREATENING ILLNESS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION: A THEORETICAL FRAMEWORK
Martina Haroková, Jan Chrastina
EduPort  ročník: 6,  číslo: 1,  první strana: 27,  rok: 2022  
https://doi.org/10.21062/edp.2022.003


Podobné publikace